VPP EVIDEnT 3.zinātniskā konference

Drukāt
Skatīts: 344

 

2017. gada 24. novembrī viesnīcas “Bellevue park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) norisinājās VPP EVIDEnT 3.zinātniskā konference.

Prezentāciju sniedz Ivars Putnis (BIOR)

Lasīt tālāk: VPP EVIDEnT 3.zinātniskā konference

VPP EVIDEnT sadarbojas ar Baltic Earth

Drukāt
Skatīts: 685

VPP EVIDEnT uzsāk sadarbību ar Baltic Earth(Earth System Science for the Baltic Sea Region). Baltic Earth mērķis ir uzlabot sapratni par Baltijas jūras reģiona zemes sistēmu funkcionēšanu. Baltic Earth ir BALTEX (The Baltic Sea Experiment) turpinājums, kas pēc 20 gadu veiksmīgas darbības divās fāzēs beidzās 2013. gadā. Saglabājot BALTEX izpētes konponentues Baltic Earth uzstādījis plašākus izpētes mērķus, aptverot atmosfēras procesus uz zemes un jūrā, kā arī procesus un ietekmes, kas sasitīti ar atmosfēru. Baltic Earth pagaidu zinātniskā vadības grupa jau ir formulējusi specifiskas starpdisciplinārus izpētes jomas, kuras programma atbalstīs.

Vairāk informāciju par Baltic Earth skatīt šeit.

VPP EVIDEnT uzsāk rakstu sēriju "KLIMATA STĀSTI"

Drukāt
Skatīts: 1499

LATVIJAS KLIMATA STĀSTS I

 

Ievads

Šis ir īsais Latvijas klimata pārmaiņu stāsts. Mums Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē ir arī detalizēti pētījumi, pie kā strādājam – tagad arī Valsts pētījumu programmas EVIDENT ietvaros.

Klimats mainās. Gan sadzīviskā, gan profesionālā līmenī ir labi, ja ikdienā piedzīvotos laika apstākļus spējam salāgot ar klimata maiņu gaidām.

Pasaulē pētnieki pievēršas klimata maiņu tematikai, atspoguļojot sabiedrības un profesionāļu norūpētību par to, kas gan mūs sagaida.

Arī mums Latvijā ir svarīgi saprast – arī gatavoties, pielāgoties un izbaudīt klimata pārmaiņas. Lai to darītu, nevajadzētu paļauties uz receptēm, ko radījuši svešinieki savām – bieži vien mums svešām rūpēm un vajadzībām.

Lasīt tālāk: VPP EVIDEnT uzsāk rakstu sēriju "KLIMATA STĀSTI"

Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē –EVIDEnT” Stratēģiskās uzraudzības grupa

Drukāt
Skatīts: 1510

Lai nodrošinātu valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē –EVIDEnT”(turpmāk – VPP EVIDEnT) zinātnisko uzraudzību (mērķa īstenošana un uzdevumu izpilde), atbilstoši Valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam konkursa nolikuma IV nodaļas 4.punktam, tiek izveidota Stratēģiskās uzraudzības grupa sekojošā sastāvā:

Dr. Juris Aigars - VPP EVIDEnT vadītājs, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošais pētnieks
Projektu vadītāji    
Dr. Anda Ikauniece - VPP EVIDENT 1.projekta vadītāja, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece
Dr. Solvita Strāķe - VPP EVIDENT 2.projekta vadītāja, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece
Dr. Gaidis Klāvs - VPP EVIDEnT 3.projekta vadītājs, Fizikālās enerģētikas institūta vadošais pētnieks
Dr. Guntis Brūmelis - VPP EVIDEnT 4.projekta vadītājs, Latvijas Universitātes Bioloģijas Fakultātes vadošais pētnieks
Dr. Andis Kalvāns - VPP EVIDEnT 5.projekta vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu Fakultātes vadošais pētnieks
Zinātnes pārstāvji    
Dr. Rogier Schulte - Teagasc, Īrijas lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvalde
Dr. Darius Daunys - Profesors, Klaipēdas Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte
 
Nozaru pārstāvji    
Vilis Avotiņš - Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāvis
Guna Smilga - Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāve
Guntis Drunka - Ventspils brīvostas pārstāvis
Guntis Beļskis - Liepājas brīvostas pārstāvis
Andris Vīksna - SIA LVĢMC pārstāvis
Pārstāvji no valsts pārvaldes  
Inga Belasova - VARAM, Dabas aizsardzības departaments
Baiba Zasa - VARAM, Vides aizsardzības departaments
Agita Gancone - VARAM, Klimata pārmaiņu departaments
Ieva Bruņeniece - VARAM, Klimata pārmaiņu departaments
Kristīne Sirmā - ZM, Lauksaimniecības departaments
Ieva Līcīte - ZM, Lauksaimniecības departaments
Hanna-Sisko Mattila - ZM (Ministry of Agriculture and Forestry, FI)

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā