VPP EVIDEnT 2.zinātniskā konference

Drukāt
Skatīts: 1303

 

2016. gada 24. novembrī viesnīcas “Astor Hotel Riga” (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Rīgā) norisinājās VPP EVIDEnT 2.zinātniskā konference.

Konferences programma

Nr.p.k. Laiks Prezentācijas nosaukums Autori VVP EVIDEnT projekts
9:00 – 9:30 Reģistrācija
1. 9:30-9:45 Klimatiskie viļņu modeļaprēķini Baltijas jūrai Aigars Valainis, Uldis Bethers, Juris Seņņikovs 1.
2. 9:45-10:00 Problēmrisinājumi automātiskai informācijas iegūšanai un savākšanai Rīgas līcī Uldis Grunde, Dainis Žagars, Atis Labucis 1.
3. 10:00-10:15 Pirmprodukcijas dinamika un īpatnības Rīgas līcī Atis Labucis, Iveta Jurgensone, Ieva Bārda, Anda Ikauniece 1.
4. 10:15 – 10:30 Svešzemju sugu apsekojumi Latvijas ostās – monitoringa metožu optimizācija limitētu resursu apstākļos Solvita Strāķe 2.
5. 10:30 – 10:45 Organismu, kas veido apaugumus uz cietajiem substrātiem, analīze Latvijas ostās saistībā ar Balasta ūdeņu konvencijas prasībām Madara Alberte-Habermane, Māra Harju, Monta Grudcina, Agnija Skuja 2.
6. 10:45 – 11:00 Apaļā jūrasgrunduļa ietekme uz Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu Jūrmalciemā Ivars Putnis 2.
11:00 – 11:30 Kafijas pauze
7. 11:30 – 11:45 Latvijas tautsaimniecības attīstības ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un to samazināšanas iespēju novērtēšana ar modelēšanas pieeju Gaidis Klāvs 3
8. 11:45 – 12:00 Latvijas lauku saimniecību tipoloģija SEG emisiju samazināšanas kontekstā Kaspars Naglis-Liepa, Dina Popluga, Arnis Lēnerts, Dzidra Kreišmane, Pēteris Rivža, Laima Bērziņa 3.
9. 12:00 – 12:15 Potenciālie SEG emisiju samazinošie pasākumi Latvijas lauksaimniecībā un to izmaksu-ieguvumu izvērtējums Dina Popluga, Arnis Lēnerts, Kaspars Naglis-Liepa, Dzidra Kreišmane, Pēteris Rivža 3.
10. 12:15 – 12:30 Slāpekļa izskalošanās koeficients no iestrādātā mēslojuma un tā ietekme uz N2O emisiju apjomu Ritvars Sudārs, Linda Grinberga, Laima Bērziņa 3.
11. 12:30 – 12:45 Latvijas dažu aizsargāto un izzūdošo augu sugu populāciju ģenētiskās īpatnības Īzaks Rašals 4.
12:45 – 13:45

Pusdienu pārtraukums

(pusdienas nav nodrošinātas)

12. 13:45 – 14:00 Aizsargājamo sugu Lēzela lipares Liparis loeselii un dižās aslapes Cladium mariscus izdzīvošanas potenciāls biotopā ar mainīgu ūdens režīmu Kristīne Dokāne, Dace Megre, Daina Roze, Linda Strode 4.
13. 14:00 – 14:15 Dižskābarža stādījumu saglabāšanās un esošo audžu augšanas reakcija uz meteoroloģiskajiem faktoriem Roberts Matisons 4.
14. 14:15 – 14:30 Meža bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas struktūras: uz MSI datiem balstīts novērtējums Jānis Donis 4.
15. 14:30 – 14:45 Dzīvotņu modeļi sugu populāciju lieluma un izplatības novērtēšanai Ainārs Auniņš. 4.
16. 14:45 – 15:00 Saldūdens ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskas daudzveidības izmaiņas Daugavā tās dabiskajā tecējumā un dažādos HES ūdenskrātuves posmos. Artūrs Škute 4.
15:00 -15:30 Kafijas pauze
17. 15:30 – 15:45 Klimata principiālo komponentu analīze Juris Seņņikovs 5.
18. 15:45 – 16:00 Atvasinātie klimatiskie produkti Pēteris Bethers, Ilze Klints, Juris Seņņikovs, Andrejs Timuhins,Gatis Dišlers, Daiga Cepīte-Frišfelde, Vilnis Frišfelds 5.
19. 16:00 – 16:15 Ūdens δ2H un δ18O bilance Salacas sateces baseinam Andis Kalvāns, Alise Babre, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa 5.
20. 16:15 – 16:30 Latvijas zemieņu un augstieņu upju īpašību pētīšana ar Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību

Aivars Spalviņš

K.Krauklis, I.Lāce,

5.
16:30 – 17:00 Diskusija
17:00 Konferences slēgšana

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā