VPP EVIDEnT 3.zinātniskā konference

Drukāt
Skatīts: 1252

2017. gada 24. novembrī viesnīcas “Bellevue park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) norisinājās VPP EVIDEnT 3.zinātniskā konference.

Prezentāciju sniedz Ivars Putnis (BIOR)

Konferences programma

Nr.p.k. Laiks Prezentācijas nosaukums Autori VVP EVIDEnT projekts
  9:00 – 9:30 Reģistrācija    
1. 9:30 – 9:45 Brīzes un garkrasta strūklas Kurzemē Tija Sīle 1.
2. 9:45-10:00 Vētras Gudruna reanalīze Vilnis Frišfelds 1.
3. 10:00-10:15 Pirmprodukcijas aprite Rīgas līcī Atis Labucis, Iveta Jurgensone, Ieva Bārda, Lelde Ozoliņa 1.
4. 10:15 – 10:30 Baltijas jūras un Rīgas līča barības tīklu trofisko pozīciju noteikšana, izmantojot stabilo izotopu attiecību analīzi Juris Tunēns, Natālija Suhareva, Rita Poikāne 1.
5. 10:30 – 10:45 Dreiferu pielietojums pētījumos Rīgas jūras līcī: rezultāti un perspektīvas Uldis Grunde, Atis Labucis, Dainis Žagars 1.
  10:45 – 11:15 Kafijas pauze    
6. 11:15 – 11:30 Svešzemju sugu sastopamība un izplatība Baltijas jūras dienvidaustrumdaļas ostās Solvita Strāķe, Ieva Bārda, Monta Grudcina, Māra Harju, Ieva Putna-Nīmane, Astra Labuce, Atis Labucis 2.
7. 11:30 – 11:45 Svešzemju sānpeldes Pontogammarus robustoides izplatības sekmes Daugavā un tās ūdenskrātuvēs Jana Paidere, Aija Brakovska 2.
8. 11:45 – 12:00 Apaļā jūrasgrunduļa loma Baltijas jūras ekosistēmā Ivars Putnis, Laura Briekmane, Jānis Gruduls, Elīna Knospiņa, Ēriks Krūze, Didzis Ustups, Vadims Jermakovs, Svetlana Romanoviča, Solvita Strāķe 2.
9. 12:00 – 12:15 SEG emisiju prognožu aprēķināšana attīstības scenārijiem un galveno virzītājspēku ietekmes Gaidis Klāvs 3.
10. 12:15 – 12:30 Augsnes ielabošanas pasākumi meža apsaimniekošanā un to iespējamais ieguldījums SEG emisiju samazināšanā Modris Okmanis, Ainārs Lupiķis, Andis Lazdiņš 3.
  12:30 – 13:30

Pusdienu pārtraukums

(pusdienas nav nodrošinātas)

   
11. 13:30 – 13:45 Latvijas lauksaimniecības sektora SEG emisiju robežsamazinājuma (MACC) līkne Dina Popluga, Kaspars Naglis-Liepa, Dzidra Kreišmane, Arnis Lēnerts, Pēteris Rivža 3.
12. 13:45 – 14:00 Latvijas pieredze MACC izmantošanā SEG emisiju samazinošo pasākumu analīzē Kaspars Naglis-Liepa, Dina Popluga, Arnis Lēnerts, Dzidra Kreišmane, Lilija Degola, Pēteris Rivža, Ritvars Sudars, Laima Bērziņa 3.
13. 14:00 – 14:15 Reto un aizsargājamo augu sugu ģenētiskā daudzveidība Latvijā Dace Grauda, Īzaks Rašals, Nikole Krasņevska 4.
14. 14:15 – 14:30 Epiģenētiska un ģenētiska mainība ziviju populācijās vides faktoru ietekmē Nataļja Škute, Jeļena Oreha, Arina Evarte, Kristīne Krigouzova, Artūrs Kārkliņš, Mihails Pupiņš, Artūrs Škute 4.
15. 14:30 – 14:45 Reto augu sugu demogrāfiskie un ekoloģiskie pētījumi: Cypripedium calceolus, Ligularia sibirica, Prunella grandiflora Iluta Dauškane, Dace Kļaviņa, Dagnija Šmite, Annija Kārkliņa, Paula Štrāla 4.
16. 14:45 – 15:00 Latvijas nemorālo mežaudžu izplatība un augsnes Zigmārs Rendenieks, Raimonds Kasparinskis, Vita Amatniece, Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis 4.
  15:00 -15:30 Kafijas pauze    
17. 15:30 – 15:45 Dižskābarža augšanas modeļi un paaudzes ietekme uz pieauguma jutību pret meteoroloģiskajiem faktoriem Roberts Matisons 4.
18. 15:45 – 16:00 Atmirušās koksnes apjoms un kvalitāte Latvijas mežos: mežsaimniecības prakses ietekmes novērtējums Jānis Donis 4.
19. 16:00 – 16:15 Klimata pārmaiņu kalendārs Pēteris Bethers 5.
20. 16:15 – 16:30 Meteoroloģisko parametru ekstrēmi nākotnē Andrejs Timuhins 5.
21. 16:30 – 16:45 Stabilo izotopu vērtības, kā konservatīvs pazemes ūdens plūsmas indikators Andis Kalvāns, Andis Kalvāns,Konrāds Popovs 5.
22. 16:45 – 17:00 Latvijas zemieņu un augstieņu upju īpašību pētīšana ar Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību

Aivars Spalviņš

Kaspars Krauklis, Inta Lāce,

5.
  17:00 Konferences slēgšana    

 

 

 

 

 

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā