Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē –EVIDEnT” Stratēģiskās uzraudzības grupa

Drukāt
Skatīts: 2344

Lai nodrošinātu valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē –EVIDEnT”(turpmāk – VPP EVIDEnT) zinātnisko uzraudzību (mērķa īstenošana un uzdevumu izpilde), atbilstoši Valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam konkursa nolikuma IV nodaļas 4.punktam, tiek izveidota Stratēģiskās uzraudzības grupa sekojošā sastāvā:

Dr. Juris Aigars - VPP EVIDEnT vadītājs, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošais pētnieks
Projektu vadītāji    
Dr. Anda Ikauniece - VPP EVIDENT 1.projekta vadītāja, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece
Dr. Solvita Strāķe - VPP EVIDENT 2.projekta vadītāja, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece
Dr. Gaidis Klāvs - VPP EVIDEnT 3.projekta vadītājs, Fizikālās enerģētikas institūta vadošais pētnieks
Dr. Guntis Brūmelis - VPP EVIDEnT 4.projekta vadītājs, Latvijas Universitātes Bioloģijas Fakultātes vadošais pētnieks
Dr. Andis Kalvāns - VPP EVIDEnT 5.projekta vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu Fakultātes vadošais pētnieks
Zinātnes pārstāvji    
Dr. Rogier Schulte - Teagasc, Īrijas lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvalde
Dr. Darius Daunys - Profesors, Klaipēdas Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte
 
Nozaru pārstāvji    
Vilis Avotiņš - Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāvis
Guna Smilga - Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāve
Guntis Drunka - Ventspils brīvostas pārstāvis
Guntis Beļskis - Liepājas brīvostas pārstāvis
Andris Vīksna - SIA LVĢMC pārstāvis
Pārstāvji no valsts pārvaldes  
Inga Belasova - VARAM, Dabas aizsardzības departaments
Baiba Zasa - VARAM, Vides aizsardzības departaments
Agita Gancone - VARAM, Klimata pārmaiņu departaments
Ieva Bruņeniece - VARAM, Klimata pārmaiņu departaments
Kristīne Sirmā - ZM, Lauksaimniecības departaments
Ieva Līcīte - ZM, Lauksaimniecības departaments
Hanna-Sisko Mattila - ZM (Ministry of Agriculture and Forestry, FI)

VPP EVIDEnT "Kick-Off" sanāksme

Drukāt
Skatīts: 1475

2015. gada 15. janvārīt notiks VPP EVIDEnT "Kick-Off" sanāksme, kurā tiksies visu programmā iesasitīto institūciju pārstāvji.

 

2015. gads

Drukāt
Skatīts: 1514

VPP EVIDEnT izveido programmas mājas lapu.

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā