Kopsavilkums par programmu

Drukāt
Skatīts: 7697

Pētījumu programma EVIDEnT ir orientēta uz visu 10 VPP konkursa 2014.-2017.gadam 1.prioritārā virziena “Vide, Klimats un Enerģija” apakšprogrammas 1.2 “Vide un Klimats” (turpmāk – Nolikums) uzdevumu izpildi. Programma ir strukturēta 5 projektos.

1. Projektā (1. un 2. Nolikuma uzdevums) tiks adaptēti/izstrādāti vēju lauku, viļņu un straumju modeļi, izstrādāti straumju un viļņu režīma novērošanas sensoru prototipi un veikti lauka mērījumi, veikti barības ķēžu funkcionēšanas pētījumi sistēmā ezers-upe-jūra.

2. Projektā (3.Nolikuma uzdevums) tiks veikti introducēto sugu pētījumi saldūdens ekosistēmā (HES ūdenskrātuvē), ostu un tām piegulošajās akvatorijās un Baltijas jūras piekrastes zonā.

3.Projektā (4., 5., un 9. Nolikuma uzdevums) tiks izstrādāts modelēšanas rīks un izveidoti integrētas attīstības scenāriji tautsaimniecības sektoriem, tiks apsekotas lauku saimniecības un aprēķinātas lauksaimniecības sektora SEG emisijas, vērtēta mežsaimniecības integrētā ietekme.

4.Projektā (7. un 8. Nolikuma uzdevums) tiks veikti plaši bioloģiskās daudzveidības pētījumi, modelētas dzīvotnes un izvērtēta ekosistēmas pakalpojumu vērtība, kā arī izstrādātas rekomendācijas tautsaimniecības attīstībai.

5.Projektā (6. un 10. Nolikuma uzdevums) tiks izstrādāti klimata scenāriji, pilnveidots hidroģeoloģiskais modelis, tai skaitā veicot ūdeņu infiltrācijas mērījumus.

 

Izdota grāmata par VPP EVIDEnT laikā paveiktajiem pētījumiem

VPP EVIDEnT noslēdzies un izdota grāmata par VPP laikā paveiktajiem pētījumiem
2019.gada 22.februārī Latvijas Universitātes Dabas zinātņu centrā sanāca kopā VPP EVIDEnT programmā iesaistītie, kā arī VPP EVIDEnT Stratēģiskās Uzraudzības grupas pārstāvji, lai kopā svinētu VPP EVIDEnT noslēgšanos un grāmatas “Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē” izdošanu. Grāmatu izdevis LU Apgāds 2018.gada nogalē. Grāmatā apkopoti galvenie pētījumi, kas tika veikti VPP EVIDEnT laikā, un to rezultāti. Grāmata atspoguļo starpdisciplināros pētījumus par jūru, saldūdeņiem, pazemes ūdeņiem un sauszemi, kā arī siltumnīcu gāzu emisijas aspektus. Grāmatas galvenais redaktors ir Dr. Juris Aigars, savukārt autoru skaits sasniedz 88.

Lai lejupielādētu grāmatas elektronisko versiju, spiest šeit

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā