Dalība LU 73. Zinātniskajā konferencē

Drukāt
Skatīts: 2934

VPP EVIDEnT iesaistītie piedalījās LU 73. Zinātniskās konferences sekcijā "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" ar trim stenda referātiem.

Par programmas 2. projekta rezultātiem tika ziņots referātā ar nosaukumu "Baltijas jūras piekrastes zivju sabiedrības izmaiņas pēdējo gadu laikā" (aut. Laura Briekmane, Didzis Ustups, Elīna Knospiņa, Ēvalds Urtāns) un referātu ar nosaukumu "Svešo sugu monitorings Baltijas jūras ostās" (aut. Solvita Strāķe, Ieva Bārda, Astra Labuce, Viktors Pērkons, Svetlana Romanoviča), savukārt par 1. projekta rezultātiem referātu ar nosaukumu "Zooplanktona un reņģes Clupea harengus L. telpiskais sadalījums un savsarpējā ietekme Rīgas līcī (Baltijas jūrā)" (aut. Gunta Rubene, Ivars Putnis, Guntars Strods). Konferenču tēžu krājumu skatīt http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/hidro/2015/Latvijas_uudenju_peetijumi-LU_73_konf_tezes-2015.pdf

konference

Drukāt
Skatīts: 2876

pirmā konference

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā