Drukāt
Skatīts: 3534

1.Projekts.

Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums. Projektam izvirzītie mērķi atbilst Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursa nolikuma Vide un Klimats noteiktajiem uzdevumiem:

Lasīt tālāk: 1.projekts

Drukāt
Skatīts: 2936

2.Projekts.

Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām.

Lasīt tālāk: 2.Projekts

Drukāt
Skatīts: 3524

4.Projekts

Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem.

Lasīt tālāk: 4.Projekts

Drukāt
Skatīts: 3261

3.Projekts

Tautsaimniecības sektoru ietekmes uz vidi izvērtēšana ar uzsvaru uz SEG emisijām. Projekta izpildes mērķis un uzdevumi atbilst sekojošiem VPP konkursa nolikuma uzdevumiem:

Lasīt tālāk: 3.Projekts

Drukāt
Skatīts: 3736

5.Projekts

Pazemes ūdeņi un klimata scenāriji.

Lasīt tālāk: 5.Projekts

Kontakti

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Tālrunis: +371 67601995 (administrācija)

E-pasts: hydro@latnet.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 8, LV-1048, Rīga

Autorizēties forumā