Drukāt
Skatīts: 1534

3.Projekts

Tautsaimniecības sektoru ietekmes uz vidi izvērtēšana ar uzsvaru uz SEG emisijām. Projekta izpildes mērķis un uzdevumi atbilst sekojošiem VPP konkursa nolikuma uzdevumiem:

Uzdevumu izpildei tiks izstrādāts modelēšanas rīks, kas sastāv no (i) centrālā modeļa, (ii) saistītajiem sektoru moduļiem un (iii) modeļu rezultātus savietojošajiem algoritmiem. Tiks izstrādāta metodoloģija un definēti attiecīgi (1) atsauces scenārijs, (2) alternatīvie attīstības scenāriji, katrs no alternatīvajiem attīstības scenārijiem paredz argumentētas atšķirības Latvijas tautsaimniecības attīstības parametros (iekšējie faktori) un ES/globālās klimata politikas noteiktajā mērķa funkcijā (ārējie faktori). Tiks veikta atsauces un vismaz 2 alternatīvu scenāriju modelēšana, rezultātu interpretācija, rezultātu jutīguma analīze. Tiks noteikti emisiju indikatori modelētos scenārijos, veicot integrētu sistēmas izvērtējumu. Iespējamie emisiju samazināšanai pasākumi tiks noteikti atbilstoši prioritārajiem emisiju avotiem un tiks izvērtēti zemnieku saimniecības līmenī pēc to efektivitātes potenciāla. Tiks veikta emisiju samazināšanas pasākumu sociālekonomiskās ietekmes analīze un to vērtējums ieteikumu līmenī pēc valsts atbalsta saņemšanas prioritātes. Lai veiktu mežsaimniecības nozares siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu-ieguvumu analīzi un izstrādātu rekomendācijas politikas plānošanai emisiju samazināšanas jomā, darbs tiks īstenots, balstoties uz MNKC projekta “Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai” virziena “Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti izpēte” rezultātiem. Projekta izpildei nepieciešmo klimatisko parādību un klimata nākotnes scenāriju informāciju nodrošinās 5.Projekta izpildes laikā iegūtie rezultāti. Tiks izstrādāti attiecīgi ieteikumi SEG emisiju samazināšanai un klimata politikas īstenošanai Latvijas tautsaimniecībā.

Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, Fizikālās enerģētikas institūts (FEI)